Bản tin thế giới

Trọng Giáp – Như Tâm (Video: RT, Reuters, CNN, ANN)

Comments are closed.