Big Bang và EXO chỉ có 1 điểm chung

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Yang Hyun Suk đã chia sẻ suy nghĩ về sự khác nhau giữa Big Bang và EXO: “Có rất nhiều bài báo so sánh Big Bang và EXO. Thật ra thì chẳng có gì để so sánh giữa hai nhóm cả. Trước hết, hướng đi của họ khác nhau. Chiến lược hoạt động giữa họ không giống nhau. Phong cách âm nhạc và mục tiêu theo đuổi của cả hai cũng hoàn toàn khác biệt. Điểm chung duy nhất giữa Big Bang và EXO là cả hai đều là… nhóm nhạc nam. Big Bang chú trọng yếu tố gần gũi với công chúng, các ca khúc của họ cũng vậy. Trong khi đó, EXO lại có lượng fandom lớn nhất ở Hàn Quốc”.  

  Yang Hyunsuk cho rằng Big Bang và EXO khác nhau hoàn toàn từ hướng đi, chiến lược hoạt động đến phong cách âm nhạc và mục tiêu theo đuổi   “Bố Yang” cũng cho rằng sự khác biệt giữa hai nhóm nhạc cũng thể hiện sự khác biệt giữa công ty quản lý: “Big Bang và EXO lần lượt là đại diện cho YG và SM, bạn có thể thông qua họ để thấy được sự khác nhau trong phong cách giữa hai công ty. Hai nhóm chỉ cần tiếp tục tiến lên phía trước từ vị trí hiện tại. Tôi nghĩ không cần thiết phải so sánh thêm gì về họ nữa”.     (Nguồn: Soompi) .content ul li img {height: auto;}

Comments are closed.