Giấc ngủ tốt là mấu chốt của sức khỏe tình dục

Phụ nữ muốn cải thiện ham muốn tình dục của họ có thể phải dành thời gian để ngủ nhiều hơn. Đó là kết luận của nghiên cúu đưa ra mỗi một giờ ngủ thêm vào sẽ tăng ham muốn thêm 14% vào ngày tiếp theo. David Kalmbach ở Đại học Michigan nói rằng nghiên cứu của họ cho thấy giấc ngủ quan trọng cho ham muốn tình dục khỏe mạnh ở phụ nữ, thậm chí khi họ gặp các vấn đề tâm lý và sức khỏe. Kalmbach và các cộng sự đã đánh giá 171 phụ nữ ở các lứa tuổi trường học, những phụ nữ này ghi chép nhật ký giấc ngủ trong 14 ngày liên tục và hoạt động liên quan đến tình dục ngày hôm sau. Giấc ngủ dài hơn có liên quan đến ham muốn tình dục nhiều hơn ở ngày hôm sau. Phụ nữ có giấc ngủ trung bình dài hơn có sức hấp dẫn hơn. Trung bình, phụ nữ ngủ 7 giờ 22 phút. Một nghiên cứu khác đề xuất giất ngủ ngắn và chất lượng kém có thể dẫn đến đáp ứng tình dục yếu kém ở phụ nữ nhưng phần lớn các nghiên cứu điều quan tâm đến một thời điểm nào đó. Kalmbach nói “tôi nghĩ rằng những khám phá mới này góp phần tìm hiểu sâu hơn sức khỏe ở phụ nữ có trục trặc về tình dục”.

Người ta không biết rõ tại sao thiếu ngủ lại ảnh hưởng đến ham muốn tình dục, không đơn thuần là do thay đổi tâm thần kinh hay mức độ trầm cảm, lo lắng của phụ nữ. Một vài nghiên cứu trước đây đã giả thuyết giấc ngủ ảnh hưởng đến mức hoóc-môn nên thay đổi ham muốn. Theo tiến sĩ Nathaniel ở Viện Y học giấc ngủ Hoa Kỳ thì nghiên cứu mới này là một trong vài nghiên cứu đã xác định mối liên quan giữa thời gian ngủ và sức khỏe tình dục, nghiên cứu cũng không chứng minh được mối quan hệ nhân quả.

Giấc ngủ tốt là mấu chốt của sức khỏe tình dục

(Theo Journal of Sexual Medicine, 4/2015)

Đặng Minh Trí

Ngải cứu - Cứu nhiều bệnh Ngải cứu – Cứu nhiều bệnh Cảm xúc từ những đêm nhạc kỷ niệm Cảm xúc từ những đêm nhạc kỷ niệm Thực đơn mới có lợi cho não Thực đơn mới có lợi cho não

 

Comments are closed.