Hoài Linh kinh ngạc khi thấy bà sui nhậu

Thị Nở

Hoài Linh khóc lóc van xin bảo vệ

Hoài Linh khóc lóc van xin bảo vệ

Chưa hết buồn do thất tình, Hoài Linh lại bị bảo vệ bắt tại trận vì ngắt sạch hoa của công viên.

Comments are closed.