Phi hành gia khóc trong vũ trụ như thế nào

Chris Hadfield cho biết ông không thể khóc theo yêu cầu, nhưng ông thực hiện thí nghiệm bằng cách đưa nước lên trên mắt và xem điều gì xảy ra.

“Bạn có thể thấy là nó chỉ hình thành một quả bóng nước trên mắt tôi. Vì vậy, nếu bạn khóc, một quả cầu nước lớn hơn sẽ đọng trên mắt cho đến khi nào tràn qua mũi và mắt bên kia. Bạn có thể khóc trong vũ trụ, nhưng điểm khác biệt lớn là nước mắt sẽ không rơi xuống”, Hadfield nói.

Anh Hoàng (Video: CSA/NASA)

Comments are closed.