Thử nghiệm mô hình nội tạng 3D trước phẫu thuật

Một bác sĩ tham gia phẫu thuật tại bệnh viện Trường Canh, thuộc Đại học Thanh Hoa ở thủ đô Bắc Kinh, cho biết những ca này rất khó vì cấu trúc phức tạp của cơ quan nội tạng và mạch máu trong cơ thể. Với mô hình 3D, họ có thể thực hành để đảm bảo ca phẫu thuật thực tế thành công.

Anh Hoàng (Video: CCTV News)

Comments are closed.