Thử tài với đuổi hình bắt chữ

1-3474-1427278674.jpg

> Xem đáp án

2-3070-1427278674.jpg

> Xem đáp án

3-5458-1427337740.jpg

> Xem đáp án

4-1977-1427278674.jpg

> Xem đáp án

5-2268-1427337740.jpg

> Xem đáp án

Nguồn: Bắt chữ – WePlay

Thử tài với đuổi hình bắt chữ (phần 37)

Thử tài với đuổi hình bắt chữ (phần 37)

Ta bắt được chữ gì khi thấy hình ảnh một lâu đài được xây bằng cát?

Comments are closed.