Tìm điện thoại để nghe nhạc lossless

Ai có kinh nghiệm về vấn đề nghe nhạc chất lượng cao qua điện thoại xin tư vấn giùm. Vui lòng đừng tư vấn mua Bphone thần thánh, vì quảng cáo quá nhiều mà chất lượng chưa được người dùng thật sự kiểm chứng.

Kid Kentruong298@gmail.com

Comments are closed.